Selectează o Pagină

Politica GDPR

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

 

Incepand cu 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unica, direct aplicabila in toate statele membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Asociatia KinetoBebe aplica o politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale caror date personale le prelucram, va transmitem mai jos informatii relevante privind modul, scopul, temeiul legal si durata pentru care va prelucram datele personale, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati si modul in care puteti sa exercitati aceste drepturi.

Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a fi în măsură să vă furnizăm serviciile noastre, dar și știri, campanii, invitații la diverse evenimente, este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres.

Pentru dezabonare ulterioară vă puteți exercita dreptul de a vă retrage acest consimțământ prin adresarea unei cereri în acest sens, conform procedurii de mai jos.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Asociatia KinetoBebe inregistreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre client, pentru care acestia si-au exprimat in mod expres consimtamantul. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale sunt reprezentate de:

 • Consimtamantul persoanei vizate;
 • Încheierea sau executarea contractelor incheiate cu noi;
 • Îndeplinirea unei obligații legale;
 • Interesele vitale;
 • Interesul public;
 • Interesul legitim.

 

Grupul nostru poate prelucra date personale in considerarea unuia sau mai multe dintre temeiurile mentionate anterior, dupa caz. Consimtamantul expres pentru prelucrare este necesar numai atunci cand nu este aplicabil un alt temei dintre cele mentionate;

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, noi avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza clientii.

Ce date cu caracter personal utilizam?

Atunci când navighezi pe site-ul nostru, cand te inregistrezi ca utilizator, când ne transmiți o solicitare pe e-mail sau ne contactezi în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne poti comunica una sau mai multe dintre următoarele date personale, dupa caz, pe care le colectăm direct de la tine, cum ar fi:

 • Numele și prenumele;
 • Adresa de e-mail;
 • Numărul de telefon;
 • Imagine foto/video;
 • Documente medicale, in conditii de stricta confidentialiate si securitate, din care sa rezulte faptul ca sunteti apt pentru a desfasura activitate fizica;
 • Copie CI / act identitate;
 • Date suplimentare care rezultă din documentele pe care ni le transmiti la sectiunea „Cariere„ , ce includ informatii din CV-ul dvs.

 

Pe pagina de internet exista o căsuță de acceptare a termenilor si conditiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Casuța trebuie bifata in mod expres de catre dvs pentru a putea efectua orice transmitere de informatii catre noi.

De asemenea, atunci cand vizitati site-ul nostru, putem prelucra informatii despre dispozitivele utilizate pentru accesarea site-urilor si despre interactiunea dumneavoastra cu site-urile.

De asemenea, in cazul in care vom afisa pe pagina noastra legatura directa cu Google +, Instagram, Facebook, implicit prin afisarea butonului LIKE sau alte referinte asemanatoare, va informam pe aceasta cale faptul ca exista un schimb de date personale cu Facebook sau cu providerul de servicii respectiv, in ceea ce priveste activitatea si datele dvs. Prin accesarea butonului LIKE sau a oricarei legaturi cu Facebook sau alte retele similare, va oferiti consimtamantul expres pentru prelucrarea de date implicata, iar detalii suplimentare privind prelucrarea datelor de catre Facebook sau alte retele similare puteti regasi pe site-urile fiecarui operator in parte.

 

De ce prelucram datele dumneavoastra?

-in vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi, in scopul indeplinirii obiectului de activitatea al societatilor, conform solicitarii clientului.

 • Stabilirii unei programari in cadrul Salinei Flori de Sare

-activitati de marketing – transmiterea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea societatilor noastre si a tertilor cu care avem relatii de orice natura);

-participarea la concursuri, promotii;

-transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari ale programarilor, etc);

-statistici interne si feedback necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;

-pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului

-pentru a asigura buna functionare a site-ului si pentru a imbunatati performanta acestuia;

De asemenea, daca ne-ati solicitat o oferta sau ati beneficiat de un serviciu din partea Asociatiei KinetoBebe, prelucram datele dumneavoastra pentru a va putea raspunde la solicitari si pentru a va furniza serviciul sau produsul respectiv, precum si pentru a pastra legatura pe viitor.

Vă putem contacta sau putem transmite datele dvs cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate si pentru scopurile anterior mentionate, atat pe durata derularii contractului, cat si ulterior, pana la momentul retragerii exprese a consimtamantului de catre dvs.

Cat timp prelucram datele dumneavoastra?

Pentru a va asigura o experienta cat mai personalizata in interactiunea cu noi, pastram datele dumneavoastra personale pentru o perioada de maximum cinci ani de la ultima dumneavoastra interactiune cu noi, cu exceptia cazurilor in care reglementarile legale aplicabile impun o perioada mai mare de stocare. Totusi, nu ne angajam sa pastram aceste date pentru intreaga perioada mentionata mai sus si putem sterge sau anonimiza datele dumneavoastra mai devreme.

Cui dezvaluim datele dumneavoastra?

Asociatia KinetoBebe nu vinde, nu transfera, nu dezvaluie si nu permite accesul la datale dumneavoastra cu caracter personal unor terti care nu au legatura cu activitatea sa.

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal furnizorilor de produse si servicii angajati de noi sau colaboratori ai nostri pentru interactiunea cu dumneavoastra, respectiv:

 • companii specializate ce desfasoara campanii de marketing sau cercetare de piata in numele societatilor noastre;
 • furnizori de servicii IT ce ne asista pentru functionarea si intretinerea sistemelor si site-ului;

In toate cazurile descrise mai sus, dezvaluirea datelor dumneavoastra cu caracter personal este realizata in baza unui contract incheiat cu destinatarii datelor, prin care acestia se obliga sa utilizeze datele exclusiv in scopul in care le-au fost incredintate, sa respecte obligatia de confidentialitate si de asigurare a securitatii datelor, precum si sa respecte toate prevederile legislatiei in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Site-ul nostru poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale societatilor noastre.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Asociatia KinetoBebe neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

De asemenea, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea, putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal unor autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului).

Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita?

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, CLIENTII beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

o           Dreptul de retragere a consimțământului

o           Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

o           Dreptul de acces asupra datelor

o           Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

o           Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

o           Dreptul la restricționarea prelucrării

o           Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator

o           Dreptul de a te opune prelucrării datelor

o           Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

o           Dreptul de a te adresa justiției

o           Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere (http://www.dataprotection.ro/ ; tel:    +40.318.059.211; +40.318.059.212; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro )

Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datată si semnată, la sediul nostru, sau pe adresa de e-mail: dpo@kinetobebe.ro

Pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si a intereselor dvs, va putem solicita informatii suplimentare in scopul identificarii dumneavoastra.

Confidentialitatea datelor

Atunci cand prelucram datele dumneavoastra, utilizam masuri tehnice si organizationale care sa asigure confidentialitatea, disponibilitatea si corectitudinea datelor dumneavoastra.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie (codul numeric personal actului de identitate, datele inscrise in adeverintele medicale), sunt prelucrate in conditii limitative, la aceste informatii avand acces numai anumit persoane din cadrul societatilor, si in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor masuri tehnice adecvate pentru protejarea lor ( parolare / back-up ).

Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informatiilor nu este infailibil, de aceea lucram in mod continuu pentru a asigura pastrarea masurilor noastre de securitate la un nivel adecvat.

In ceea ce priveste confidentialitatea datelor, va invitam sa accesati sectiunea special dedicata acestui subiect: (de atasat link direct catre sectiunea GDPR)